Manh Tran
Manh Tran
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 285 lượt xem

giải giúp bài toán về Calendar như sau ạ nhiều Mạnh

Chào Thầy, Nhờ Thầy giải giúp bài toán về Calendar như sau ạ . Cảm ơn Thầy nhiều. Mạnh


Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 285 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Manh Tran 09:06 - Jun 07, 2021

Chào anh Mạnh,

Anh mạnh có thể dùng Weekday để xác định Date là ngày thứ mấy trong tuần, sau đó lấy chính Date trừ đi Weekday sẽ được Start of Date: DAX là: Start of Week = Date - Weekday(Date,-2). Còn End of Week = Start of Week + 7 thôi. 

Còn cột cuối thì anh dùng các hàm về Text hay toán tử & để ghép nhé

Vỗ tay vỗ tay
Manh Tran 09:06 - Jun 07, 2021

Cảm ơn Thầy. Trong Excel HV cũng làm theo gần giống ... cách này ( HV dùng IF weekday = 1,2,3 thì  ...  start of week =date , date -1 , date -2, date-3 ...) còn End of week = start of week +6.

Many thanks Thầyagain.

Vỗ tay vỗ tay
Manh Tran 18:06 - Jun 08, 2021

XIn chào add

Tôi đang học bài nhưng ko thấy các file excel mẫu dữ liệu như trong bài giảng hướng dẫn để thực hành. Tôi load những file này ở đâu?

Cám ơn

Phương Pham

Vỗ tay vỗ tay
Manh Tran 08:06 - Jun 09, 2021

Chào bạn bạn vào đây để tải nhé

https://gitiho.com/course/default_stu...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông