Khuất Hữu Tám
Khuất Hữu Tám
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 41 lượt xem

Chào đây là bài làm của em nhưng em có thắc mắc tại sao các cặp số hay

Chào thầy, đây là bài làm của em, nhưng em có thắc mắc tại sao các cặp số hay ngày em tô đậm này đều cùng kiểu dữ liệu nhưng sao hàm ISNUMBER và ISTEXT lại vừa có False mà vừa có True ạ. Xin cảm ơn

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 41 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Khuất Hữu Tám 08:02 - Feb 08, 2022

Chào bạn đây là cách định dạng con số bạn nhé, ở dòng 8 bạn xem con số đó có thêm một ký tự '> nó là dạng text các phần khác tương tự bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội