Lâm Hoàng Phước
Lâm Hoàng Phước
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 194 lượt xem

Làm thế nào để kiểm tra Sheet Name trong VBA?

Mình muốn tạo 1 sheet có tên Sheets("ABC") xác định sheet có tồn tại trong Workbook hay không. Nếu có thì thoát Sub thì làm như nào vậy ad ?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 194 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lâm Hoàng Phước 09:08 - Aug 31, 2022

Bạn có thể viết code như sau:

Dim i As Long

For i = 1 To Worksheets.Count
   If Worksheets(i).Name = "ABC" Then
       Exit Sub
   End If
Next i

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội