Hoan Nguyen Khac
Hoan Nguyen Khac
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 172 lượt xem

Dim DongCuoi1 As LongDim DongCuoi2 As LongDim WB1 As WorkbookDim DL As WorksheetsSet DL = ThisWorkbookSheets("Dulieu")Em

Dim DongCuoi1 As Long
Dim DongCuoi2 As Long
Dim WB1 As Workbook
Dim DL As Worksheets
Set DL = ThisWorkbook.Sheets("Dulieu")

Em chạy code đến dòng này đã bị lỗi "Subscrip out of range" là sao ạ

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 172 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hoan Nguyen Khac 08:09 - Sep 18, 2020

Chào bạn bạn có sheets tên là Dulieu không?

Vỗ tay vỗ tay
Hoan Nguyen Khac 08:09 - Sep 18, 2020

Có thầy ạ, em sửa thành Set DL = Sheets("Dulieu") thì nó lại chạy, k hiểu bị làm sao ạ

Vỗ tay vỗ tay
Hoan Nguyen Khac 08:09 - Sep 21, 2020

Bạn chú ý cú pháp này

Dim DL As Worksheets

từ Worksheet sẽ không có chữ s ở sau nhé.

Bạn viết Worksheets sẽ hiểu khác, nên code báo lỗi.

Khi viết Set DL = Sheets("Dulieu") nó được hiểu là sheet DuLieu có ở nhiều sheet khác nhau trên nhiều workboook (bởi không chỉ định workbook nào) nên vẫn chạy, nhưng về bản chất thì không đúng.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông