Tran Van Binh
Tran Van Binh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 389 lượt xem

Cái này để viết code ngắn gọn nên vào đặt lại tên sheet bằng cách nhấn

Cái này để viết code ngắn gọn nên vào đặt lại tên sheet bằng cách nhấn Ctrl + F11 sau đó chọn sheet (cấn đặt lại tên) nhấn F4
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 389 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tran Van Binh 10:06 - Jun 22, 2020
Có thể đổi tên Sheet (code name hoặc name) đều được. Việc đổi tên giúp dễ gọi đối tượng hơn.
Tuy nhiên cần tránh những tên dễ gây nhầm lẫn.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông