Đỗ Hoàng Tùng
Đỗ Hoàng Tùng
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 74 lượt xem

Mình muốn copy giá trị 1 ô từ Thisworkbook sang activeworkbook thì có thể dùng

Mình muốn copy giá trị 1  ô từ Thisworkbook sang activeworkbook thì có thể dùng câu lệnh dưới không ?

Thisworkbook.Sheet1.Range("H7").value =ActiveWorkbook.Sheet2.Range("H7").Value

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 74 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Hoàng Tùng 08:05 - May 14, 2021

Chào bạn trong cùng một workbook bạn chỉ cần để như sau:

Sheet1.Range("H7").value =Sheet2.Range("H7").Value
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Hoàng Tùng 08:05 - May 14, 2021

Thưa thầy, tuy nhiên mình lại muốn copy từ file mới mở (Activewbk) sang file chứa macros (Thiswrk), mình làm nhưng nó không ra đúng

Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Hoàng Tùng 08:05 - May 14, 2021

Chào bạn nếu bạn mở file khác bạn cần biét tên chính xác bạn xem chương 10 sẽ có ứng dụng đó nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội