Đoàn Huyền
Đoàn Huyền
Thảo luận 7 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 364 lượt xem

có hàm nào mà if cột A lớn hơn cột B thì cột cột A sẽ bôi đỏ không ban?

có hàm nào mà if cột A lớn hơn cột B thì cột cột A sẽ bôi đỏ không ban?
Thảo luận 7 câu trả lời
Lượt xem 364 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Huyền 15:03 - Mar 12, 2020
Chào bạn chỉ có so sánh từ ô với nhau thôi bạn.
Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Huyền 21:03 - Mar 12, 2020
Bạn tham khảo nội dung này trong bài học về Conditional formatting (định dạng dữ liệu theo điều kiện) trong chương 7 của khóa học nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Huyền 03:04 - Apr 21, 2020
=IF(C13>5,"đỗ","thi lại")
làm thế nào để ra kết quả a?
Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Huyền 03:04 - Apr 21, 2020
máy của em báo lỗi. khong ra kết quả được?
Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Huyền 04:04 - Apr 21, 2020
chào bạn bạn thử đổi , thành ; xem
Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Huyền 04:04 - Apr 21, 2020
bạn chú ý xem dấu ngăn cách trong hàm của bạn là dấu phẩy hay dấu chấm phẩy?
Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Huyền 01:04 - Apr 22, 2020
dạ xin cám ơn a
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội