Nguyễn Thị Mai Trinh 
Nguyễn Thị Mai Trinh 
Thảo luận 7 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 430 lượt xem

hàm IF mà cấu trúc như này thì là sao ạ =IF(ISNA(VLOOKUP($C47'CHI TIET LUONG'$C$9$BV$89270))0VLOOKUP($C47'CHI

Thầy cho em hỏi hàm IF mà cấu trúc như này thì là sao ạ:
=IF(ISNA(VLOOKUP($C47,'CHI TIET LUONG'!$C$9:$BV$89,27,0)),0,VLOOKUP($C47,'CHI TIET LUONG'!$C$9:$BV$89,27,0)).
Thảo luận 7 câu trả lời
Lượt xem 430 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Mai Trinh  01:04 - Apr 13, 2020
chào bạn nếu ISNA(VLOOKUP($C47,'CHI TIET LUONG'!$C$9:$BV$89,27,0) lỗi thì trả ra kết quả là 0 còn không VLOOKUP($C47,'CHI TIET LUONG'!$C$9:$BV$89,27,0) kết quả này, đây là phương pháp bẫy lỗi
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Mai Trinh  06:04 - Apr 13, 2020
Thầy cho em công thức của hàm này được không ạ?
Trong khóa học này có dạy hàm này không Thầy?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Mai Trinh  10:04 - Apr 13, 2020
chào bạn bạn học đến hàm vlookup bài 24 sẽ hiểu.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Mai Trinh  07:04 - Apr 14, 2020
đâu có phần nào dạy hàm ISNA kết hợp với hám IF và VLOOKUP đâu Thầy ơi?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Mai Trinh  20:04 - Apr 14, 2020
Chào bạn
Hàm IF ở đây là hàm của điều kiện Luận Lý,Nếu điều kiện đó đúng> kết quả đúng và ngược lại kết quả sai.
Hàm ISNA là hàm báo lỗi, nếu kết quả trả về #Na nghĩa là sai.
Hàm Vlookup là hàm tìm kiếm.
Ở đây công thức của bạn nếu ISNA(VLOOKUP) = "#NA" = "", còn không trả về giá trị của Vlookup.
Hoặc bạn có thể viết với bản office 2007 trở lên là: IFERROR(VLOOKUP($C47,'CHI TIET LUONG'!$C$9:$BV$89,27,0)"")
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Mai Trinh  03:04 - Apr 15, 2020
nghĩa là có thể sử dụng hàm IFERROR để thay thế cho hàm IF(ISNA... phải không ạ?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Mai Trinh  04:04 - Apr 15, 2020
chào bạn đúng rồi đây là phương pháp bẫy lỗi thôi.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông