Minh Minh
Minh Minh
Thảo luận 8 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 223 lượt xem

E muốn dò tìm dữ liệu của bảng B đưa qua A e dùng Vlookup nhưng có những

Thầy cho e hỏi. E muốn dò tìm dữ liệu của bảng B đưa qua A, e dùng Vlookup nhưng có những mặt hàng danh sách bảng A có nhưng trong bảng B ko có nên kết quả báo lỗi #NA, vậy dùng hàm nào để khi trong bảng B ko có thì bảng A sẽ cho kết quả bằng 0 không ạ
Thảo luận 8 câu trả lời
Lượt xem 223 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Minh Minh 19:07 - Jul 29, 2020
Chào bạn bạn kiểm tra dữ liệu danh sách bảng a có trong cột B ko?
Vỗ tay vỗ tay
Minh Minh 08:07 - Jul 30, 2020
em kiểm tra rồi thày ạ, danh sách bảng a có những mã vật tư mà bảng b ko có nên khi dò tìm giá trị từ bảng b qua,nhưng cột này nó báo lỗi NA thầy ạ. e dùng vlookup ạ.
Vỗ tay vỗ tay
Minh Minh 14:07 - Jul 31, 2020
có ai giúp e ko ạ
Vỗ tay vỗ tay
Minh Minh 19:07 - Jul 31, 2020
Chào bạn bạn thử thế này nhé, lấy dữ liệu bạn đang định dò tìm so sánh với cột đầu tiên bên bảng dữ liệu là cái bạn nhìn thấy học lọc nhé, xem kết quả có bằng nhau không? hoặc bạn đẩy file lên nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Minh Minh 08:08 - Aug 01, 2020
Minh Minh 08:08 - Aug 01, 2020
Em gửi thầy xem giúp e ạ, ở bảng NXT, các cột Nhập xuất vì bảng nhập xuất ko có mã ở bảng NXT nên nó báo lỗi NA, thầy cho e xin công thức để bảng tính hiểu rằng nếu không có ở bảng nhập xuất thì cột nhập và cột xuất ở bảng NXT sẽ cho giá trị trống thay vì báo lỗi NA với ạ
Vỗ tay vỗ tay
Minh Minh 09:08 - Aug 01, 2020
Chào bạn nguyên nhân không ra kết quả là do trong bảng NHAP!$B$9:$E$52 cột NHAP!$B$9:$B$52 không có dữ liệu cột A bảng NVL bạn xem lại chỗ này nhé.
Còn bạn muốn không hiện lỗi #NA vui lòng thêm hàm như sau:
=IFERROR(VLOOKUP(A10,NHAP!$B$9:$E$52,4,0),0)
Vỗ tay vỗ tay
Minh Minh 13:08 - Aug 01, 2020
Dạ e cảm ơn thầy ạ, e làm đc rồi ạ
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội