Phạm Nhật Thu
Phạm Nhật Thu
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 323 lượt xem

Em sử dụng hàm if(weekday(D5)=1 “chủ nhật” “t”&weekday(D5)) Trong ô D5 là

Thầy ơi. Em sử dụng hàm if(weekday(D5)=1, “chủ nhật”, “t”&weekday(D5))
Trong ô D5 là ngày 01 của tháng 6 năm 2020. Kết quả trả về là Chủ nhật. Nhưng ngày 01/6/2020 là thứ 2. Thầy giải thích giúp em với ạ.
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 323 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Nhật Thu 17:06 - Jun 29, 2020
Nếu hàm weekday(D5) của bạn ra kết quả là thứ 2 thì bạn kiểm tra 2 vấn đề sau:
1. Có đúng là ngày 01/06/2020 không? sử dụng các hàm DAY, MONTH, YEAR để kiểm tra lại
2. Kiểm tra trong control pannel > region > additional setting > Date xem ngày bắt đầu của tuần là thứ mấy. Bạn có thể đặt lại là Sunday rồi xem lại kết quả.
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Nhật Thu 23:06 - Jun 29, 2020
Em cảm ơn Thầy ạ.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội