Nguyễn Thanh Nga 
Nguyễn Thanh Nga 
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 327 lượt xem

trong bài giảng có y về hàm iferror ko ạ em tim ko thấy

trong bài giảng có dạy về hàm iferror ko ạ em tim ko thấy
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 327 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Nga  09:08 - Aug 10, 2020
hàm IFERROR chủ yếu dùng với mục đích giấu lỗi, cách dùng là:
1. đầu tiên bạn có 1 hàm tính toán, hàm này có thể xảy ra lỗi hoặc không, ví dụ hàm VLOOKUP(...)
2. bạn muốn tránh các kết quả lỗi của hàm này bằng cách nếu lỗi thì hiển thị số 0 (thay vì hiển thị lỗi) thì bạn dùng:
=IFERROR(VLOOKUP(..), 0)
nó tương tự với cách viết:
IF( ISERROR(Vlookup(...)), 0, Vlookup(...) )
nhưng hàm IFERROR ngắn gọn hơn, viết nhanh hơn.
---
Nếu hàm nào bạn muốn dùng mà chưa có trong khóa học thì bạn có thể hỏi, sẽ nhận được câu trả lời.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông