Nguyễn Thị Hoàng Phượng
Nguyễn Thị Hoàng Phượng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 74 lượt xem

Em chưa hiểu rõ yêu cầu của Bài tập Luyện tập kỹ năng phân biệt các

Thầy ơi. Em chưa hiểu rõ yêu cầu của Bài tập: Luyện tập kỹ năng phân biệt các dữ liệu dễ nhầm lẫn là đang mong muốn học viên làm thao tác gì ở 2 cột bên dưới vậy ạ.
Category Type (nếu Category là Custome)


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 74 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 09:05 - May 30, 2020
mục đích là kiểm tra xem tại các ô đó đang được định dạng format cell như thế nào.
Nếu là dạng custome thì kiểm tra trong category là loại gì (để hiểu thêm về cách thiết lập custome format)
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội