Hồ Hoa
Hồ Hoa
Thảo luận 6 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 301 lượt xem

ở bài 82 dịch trên ex máy tính của mình không ra được bảng như của bài

ở bài 82 - dịch trên ex , máy tính của mình không ra được bảng như của bài giảng, làm sao để có bảng dịch giống như bài giảng. mình muốn gửi đính kèm hình cho thầy phải làm sao?
Thảo luận 6 câu trả lời
Lượt xem 301 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hồ Hoa 08:06 - Jun 05, 2020
Chào bạn phiên bản excel 365 này bạn nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Hồ Hoa 08:06 - Jun 05, 2020
Phiên bản của mình là mới ,đúng không chuyển gia
Vỗ tay vỗ tay
Hồ Hoa 08:06 - Jun 05, 2020
Mình không biết cách sdung,chuyện gia có thể chỉ cho mình không
Vỗ tay vỗ tay
Hồ Hoa 10:06 - Jun 05, 2020
365 là phiên bản mới bạn, nó có đầy đủ công cụ trên đó.
Vỗ tay vỗ tay
Hồ Hoa 13:03 - Mar 24, 2022

Mình nhập công thức để tìm số tổng.Bị báo lỗi.Mình xử lý sao vậy mấy a

Vỗ tay vỗ tay
Hồ Hoa 14:03 - Mar 24, 2022

Chào bạn hàm sumifs ở đây cho 1 dòng hoặc một cột thôi bạn nhé, bạn cần tách ra các dòng và cột ring biệt từ A1:J1 rồi từ A2:J2....

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội