Trần Thị Thu Nở
Trần Thị Thu Nở
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 187 lượt xem

Em dùng hàm sumifs với 3 điều kiện thì lại cho ra kết quả là 0

thầy ơi. Em dùng hàm sumifs với 3 điều kiện thì lại cho ra kết quả là 0


Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 187 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Thu Nở 14:06 - Jun 25, 2021

Chào bạn hàm sumifs của bạn đang viết thế nào nhỉ, bạn có thể chụp ảnh hoặc đăng file giúp gitiho không?

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Thu Nở 16:06 - Jun 25, 2021

=SUMIFS(SỐ_LƯỢNG,TÊN_HÀNG,N8,QUY_CÁCH,L8,NGÀY_GIAO_HÀNG,">="&DATE(2021,5,1),NGÀY_GIAO_HÀNG,"<="&DATE(2021,6,0))

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Thu Nở 16:06 - Jun 25, 2021

Chào bạn bạn xem vùng name range của bạn bạn có độ rộng bằng nhau không nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Thu Nở 11:09 - Sep 11, 2021

vung nam range động rộng bằng nhau rồi vẫn ko dk làm sao thầy

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Thu Nở 12:09 - Sep 11, 2021

Chào bạn bạn gửi file lên giúp gitiho nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông