Hoang thi anh
Hoang thi anh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 138 lượt xem

2 vấn đề1 Tại sao ngày cuối tháng thì lại có ng thức là date(yearmonth+1;0)2

Dạ thầy cho em hỏi 2 vấn đề

1. Tại sao ngày cuối tháng thì lại có công thức là date(year,month+1;0)

2. Trong trường hợp này mình điều chỉnh trị dò thành 01/2020; 02/2020,... và dùng month được không thầy?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 138 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hoang thi anh 15:07 - Jul 02, 2021

Chào bạn với công thức date(year,month+1;0) sẽ không có ngày nào là 0 nên ngày đó được lùi lại 1 đơn vị mà tháng tăng lên 1 rồi lùi này lại 1 thì chính là ngày cuối tháng

2.với định dạng ngày tháng bạn bắt buộc phải có đủ 3 đối số dd/MM/yyyy mới dò được trừ trường hợp custom nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông