Nguyễn Nam Tước
Nguyễn Nam Tước
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 509 lượt xem

trong báo cáo này làm sao tính lũy kế khi không thêm cột cho các ngày

Thầy cho hỏi trong báo cáo này làm sao tính lũy kế khi không thêm cột cho các ngày trong tháng?


Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 509 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nam Tước 20:04 - Apr 25, 2021

Chào bạn, bạn tính luỹ kế bằng tay như thế nào với bảng này vậy?

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nam Tước 08:04 - Apr 26, 2021

Lấy cột ngày hôm nay cộng với cột lũy tiến trong bảng (của ngày hôm trước), xóa và ghi lại kết quả tại cột lũy tiến ( cho ngày hôm nay)

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nam Tước 08:04 - Apr 26, 2021

Chào bạn bạn đẩy file và kết quả lên nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông