Huỳnh hoài bảo
Huỳnh hoài bảo
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 349 lượt xem

chỉ cho cách làm sao mà có thể tìm được dòng cần sửa ngay trên form luôn

Nhờ thầy chỉ cho cách làm sao mà có thể tìm được dòng cần sửa ngay trên form luôn. Nghĩa là khi mở form suanhanvien ra thì trên đó đã có sẵn dữ liệu của dòng nào đó rồi; ta có nút để chuyển các dòng dữ liệu đền dòng cần sửa; như vậy khỏi phải mất công vào sheet excel để tìm kiếm. Cám ơn thầy

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 349 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh hoài bảo 09:09 - Sep 28, 2020

Về bản chất việc sửa dữ liệu là bạn cần lấy dữ liệu từ Sheet vào Userform. Có nhiều cách lấy, như trong bài giảng hướng dẫn là chọn 1 ô rồi bấm nút Sửa thì dữ liệu tại dòng được chọn sẽ đưa vào userform.

Bạn có thể vận dụng nguyên tắc này bằng cách thêm 1 ô textbox là tìm dòng, kèm theo nút Tìm (command button). Khi đó:

Tại ô textbox tìm dòng sẽ nhập nội dung là số dòng cần tìm

Khi bấm nút tìm, toàn bộ nội dung ở các textbox khác sẽ nhận giá trị theo số dòng tại textbox tìm dòng ở trên (thay vì ActiveCell.row)

Nâng cao hơn 1 chút, tại ô textbox bạn sẽ nhập 1 đoạn mã (text) thay vì nhập số dòng, bạn dựa vào đoạn mã đó để tìm số dòng bằng hàm MATCH.

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh hoài bảo 17:10 - Oct 05, 2020

Có cách nào mình đặt dấu mũi tên trên form để tìm dòng dữ liệu không thầy

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội