Hồ Duy Phương
Hồ Duy Phương
Thảo luận 9 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 219 lượt xem

là khi dưa dữ liệu từ UF vào sheet mà giá trị đưa trùng với giá trị đã

cho e hỏi là khi dưa dữ liệu từ UF vào sheet. mà giá trị đưa trùng với giá trị đã có sã , muốn có thồng báo là trung nhau, vậy minh dùng câu lệnh ntn ha thầy

Thảo luận 9 câu trả lời
Lượt xem 219 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hồ Duy Phương 09:05 - May 07, 2021

Chào bạn giá trị bạn đưa vào là hai vùng đúng không?

Vỗ tay vỗ tay
Hồ Duy Phương 09:05 - May 07, 2021

Đùng r thầy, kiểu như thêm dữ liệu vào dòng cuối đó thầy, như người thư 2 tên trùng người thứ nhất đó thầy, 

Vỗ tay vỗ tay
Hồ Duy Phương 09:05 - May 07, 2021

Chào bạn vậy bạn cần duyệt vòng lặp để tim và so sánh với giá trị bạn thêm với giá trị đã có sẵn nếu trùng bạn báo lỗi. dạng như sau:

Option Explicit
Sub kiemtradulieu()
  Dim dc As Long, i As Long, k As Integer
  dc = Sheet1.Range("A" & Sheet1.Rows.Count).End(xlUp).Row
  k = 0
  For i = 1 To dc
    If (Sheet1.Range("A" & i).Value = Sheet1.Range("D1").Value) Then
     k = k + 1
    End If
  Next i
  If (k > 0) Then
    MsgBox "Trung"
  Else
    MsgBox "khong trung"
  End If
End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Hồ Duy Phương 10:05 - May 07, 2021

Của e nó báo trùng sao mà vẫn thêm vào dữ liệu luôn vậy thầy

Vỗ tay vỗ tay
Hồ Duy Phương 10:05 - May 07, 2021

bạn debug xem nếu có đóng luôn vòng lặp exit for rồi exit sub

Vỗ tay vỗ tay
Hồ Duy Phương 10:05 - May 07, 2021

là nhu vậy ha thầy, nó vẫn thêm vào cột A thầy

Vỗ tay vỗ tay
Hồ Duy Phương 11:05 - May 07, 2021

bạn đẩy file lên giúp gitiho nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Hồ Duy Phương 14:05 - May 07, 2021
Hồ Duy Phương 16:05 - May 07, 2021
Chào bạn, bạn cho  gitiho xin quyền truy cập nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội