nguyễn ngọc sáng
nguyễn ngọc sáng
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 292 lượt xem

Ở phần lưu dữ liệu lại đúng dòng đã sửa Xin cho code giải của

Ở phần lưu dữ liệu lại đúng dòng đã sửa. Xin thầy cho code giải của bài giảng để em hiểu với ạ. Cảm ơn Thầy

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 292 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
nguyễn ngọc sáng 14:10 - Oct 20, 2020

Chào bạn hướng code như sau:

nếu bạn chọn con trỏ vào dòng thì như sau:

Option Explicit

Sub timdong()

    Dim i As Long

    i = ActiveCell.Row

    MsgBox i

End Sub

Trường hợp tìm theo 1 ô hoặc một textbox nào đó

Sub timdongdulieu()

    Dim i As Long

    Dim giatri, vung

    giatri = Sheet1.Range("B1").Value

    vung = Sheet1.Range("A1:A10").Value

    i = Application.WorksheetFunction.Match(giatri, vung, 0)

    MsgBox i

End Sub

ở đây đã có vị trí i bạn thay i vào ô cần sửa là xong

sheetghi.range("o").value = sheetnhan.range("o"&i).value


Vỗ tay vỗ tay
nguyễn ngọc sáng 15:04 - Apr 16, 2021

thưa thầy e nghĩ nếu dùng match thì chỉ trả về thứ tự trong bảng đó thôi chứ không ra được vị trí của hàng đúng không ah, hay mình phải cộng thêm số dòng nữa

Vỗ tay vỗ tay
nguyễn ngọc sáng 15:04 - Apr 16, 2021

Chào bạn quan trọng là vùng của bạn là vùng nào nếu đúng vùng thì nó trả ra đúng giá trị bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội