Lê Hồng Trường
Lê Hồng Trường
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 210 lượt xem

Sau khi đưa dữ liệu từ sheet vào userform muốn bấm lưu để thay đổi dữ

Xin chào thầy,

Sau khi đưa dữ liệu từ sheet vào userform, muốn bấm lưu để thay đổi dữ liệu nhưng không thực hiện được. xin giải thích lỗi sai


cảm ơn Thầy


Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 210 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lê Hồng Trường 22:02 - Feb 16, 2021

Chào bạn, bạn có thể đẩy code lên được không?

Vỗ tay vỗ tay
Lê Hồng Trường 09:02 - Feb 17, 2021

Lỗi sai có thể nằm ở phần CDate(tb_NgaySinh.Value).

Bởi vì CDATE hoạt động theo cách ghi nhận Tháng trước - Ngày sau nên nếu bạn nhập Ngày trước - tháng sau mà có ngày > 12 thì CDATE sẽ báo lỗi.

Không nên dùng CDATE mà bạn có thể dùng CLng (convert to Long) để đưa về dạng số (định dạng General của ngày tháng) => tại cột F bạn sẽ format cells ở định dạng dd/mm/yyyy thì kết quả nhận được sẽ đúng về giá trị và đúng về cách hiển thị ngày tháng.

Vỗ tay vỗ tay
Lê Hồng Trường 15:04 - Apr 29, 2022

chào thầy, cho e hỏi. mình muốn sữa chổ mức lương 1 ngày nó lơn hơn hàng trăm thì làm thế nào ạ. ví dụ 1 triệu /ngày

Vỗ tay vỗ tay
Lê Hồng Trường 15:04 - Apr 29, 2022

Chào bạn bạn nhập con số vào thôi tại sự kiện lưu bạn thêm câu lệnh là nếu len số đó >6 thì được chấp nhận

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội