Huỳnh hoài bảo
Huỳnh hoài bảo
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 100 lượt xem

Thầy cho hỏi trong Userform có text box mà mình format dữ liệu dạng %

Thầy cho hỏi trong Userform  có  text box mà mình format dữ liệu dạng % như sau

Tb_tyle_PP = Format(Tb_tyle_PP, "0.0 %")

Thì khi lưu vào sheet ta dùng lệnh sheet1.range ("B" & dongcuoi +1) = CLng( me.Tb_Tyle_PP.value)

Thì VBA báo lỗi vậy mình có cách nào để Excel nhận và hiểu dữ liệu mình muốn map vào sheet là dạng % không.

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 100 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh hoài bảo 18:12 - Dec 28, 2020

Về bản chất dữ liệu dạng % là 1 con số (ví dụ 5% = 0.05) mà chỉ khác về cách hiển thị.

Bạn có thể làm 1 phương pháp đơn giản hơn, đó là cứ gán dữ liệu trực tiếp vào trong Sheet, sau đó định dạng lại dưới dạng % theo 2 cách:

Cách 1: Format Cell sẵn cho cả cột chứa dữ liệu đó là dạng Percentage, khi đó bất kỳ dữ liệu nào được đưa vào cũng ở dạng hiển thị % (mà không cần chuyển đổi qua VBA)

Cách 2: Tiếp sau lệnh lấy dữ liệu thì bạn làm thêm lệnh định dạng: 

sheet1.range ("B" & dongcuoi +1).Format = "0.0%"

Khi đó câu lệnh hoàn thành sẽ gồm 2 thao tác: gán dữ liệu rồi định dạng cho ô.

Về bản chất giá trị không đổi, chỉ khác cách hiển thị thôi. 

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh hoài bảo 09:12 - Dec 29, 2020

Cám ơn thầy

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội