Sam Sam
Sam Sam
Thảo luận 10 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 210 lượt xem


Thảo luận 10 câu trả lời
Lượt xem 210 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Sam Sam 08:10 - Oct 19, 2020

thầy cho e hỏi e viết code để xóa dữ liêu từ nhiều cột như hình trên , mỗi cột gồm nhiều dòng thì code chay ok, nhưng tại sao khi e gộp lại như hình dưới thì code lại k chạy đc ạ