Giang Hưng
Giang Hưng
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 82 lượt xem

các chọn từ Cột A đến Cột Cuối là ntn?LastCol sẽ ra con số ví dụ 3 tương

Nhờ ad chỉ giúp các chọn từ Cột A đến Cột Cuối là ntn?

LastCol sẽ ra  con số ví dụ: 3 tương đương với cột C

Làm sao để ;ấy được chữ C thay vì số 3?

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 82 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Giang Hưng 11:07 - Jul 19, 2021

Chào bạn bạn thử như sau nhé

Option Explicit

Sub taogido()

    Dim lastColumn As Long

    lastColumn = Sheet1.Cells(1, Sheet1.Columns.Count).End(xlToLeft).Column

    MsgBox Cells(1, lastColumn).Address

End Sub


Vỗ tay vỗ tay
Giang Hưng 13:07 - Jul 20, 2021

Mình có đoạn code

Columns("A:E").Select 

Làm sao để thay E bằng lastcolumn vậy ad?

Vỗ tay vỗ tay
Giang Hưng 15:07 - Jul 20, 2021

dùng lastcolumn phải dùng tham chiếu cột theo dạng số, bởi biến này có giá trị là Number, không phải text.

Bạn có thể dùng

Range(Cells(1,1), Cells(1, LastColumn)).EntireColumn.Select 

trong đó

cells(1,1) là ô A1

Cells(1, LastColumn) là ô đầu tiên tại cột lastcolumn

EntireColumn là xét toàn bộ cả cột

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội