Vũ thị Kim khuyên
Vũ thị Kim khuyên
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 188 lượt xem

xem giúp file e báo lỗi như vầy phải chỉnh sao ạ

Thầy xem giúp file e báo lỗi như vầy  phải chỉnh sao ạ
Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 188 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vũ thị Kim khuyên 15:06 - Jun 23, 2021

Chào bạn bạn cần mở khoá trước khi ghi dữ liệu nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Vũ thị Kim khuyên 11:06 - Jun 24, 2021

dạ cảm ơn thầy

Vỗ tay vỗ tay
Vũ thị Kim khuyên 11:06 - Jun 24, 2021

Chúc bạn học tốt cùng gitiho

Vỗ tay vỗ tay
Vũ thị Kim khuyên 11:06 - Jun 24, 2021

Đoạn code Range("H1").Value = DongCuoi được ghi nhận khi sheet đang khóa (chưa mở) => báo lỗi này.

Bạn phải viết lệnh mở khóa trước lệnh này.

Có thể đặt dòng này bên dưới dòng

Sheets("Data").Unprotect Password:="1"

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội