Nguyễn Thị Mỹ
Nguyễn Thị Mỹ
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 41 lượt xem

Em dùng bar để xem kiểu đinh ng thật sự em bỏ căn chỉnh trái phải thì có

Em dùng bar để xem kiểu đinh dạng thật sự . em bỏ căn chỉnh trái phải thì có kết quả nhận dạng kiểu dữ liệu như bên dưới. Em cũng tìm cách để có thể tạo ra các cách thể hiện dữ liệu như đề kiểm tra. tuy nhên phần bôi đỏ bên dưới em không biết cách làm sao???

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 41 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Mỹ 10:12 - Dec 15, 2020

Chào bạn bạn có thể thêm dấu ' đằng trước ngày tháng bạn gõ nhé hoặc chuyển nó thành định dạng text

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội