Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Văn Tiến
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 47 lượt xem

Giá trị Hàm kiểm tra Định ng đang áp dụng trong cột C Kiểm tra xem trong

Giá trị Hàm kiểm tra   Định dạng đang áp dụng trong cột C
  Kiểm tra xem trong cột C dữ
liệu đang được định dạng (Format Cells) như thế nào, trong thẻ Number đang
chọn Category nào. Nếu đang là Custome thì bạn ghi rõ trong phần Type nội
dung là gì
IsNumber IsText Moth
Category Type (nếu Category là Custome)
01/06/2018 TRUE FALSE 6 Date   dd/mm/yyyy  
43252 TRUE FALSE 6 General      
43252 TRUE FALSE 6 General      
Ngày
22-08-2018
TRUE FALSE 8 Custom   Ngày dd-mm-yyyy  
Ngày 22 FALSE TRUE #VALUE! General      
12/15/2019 FALSE TRUE #VALUE! General      
12/15/2019 TRUE FALSE 12 Date   mm/dd/yyyy  
097 252 1234 FALSE TRUE #VALUE! General      
097 252 1234 TRUE FALSE #NUM! Number   000 000 0000  
12.153.184 FALSE TRUE #NUM! General      
12.153.184 TRUE FALSE #NUM! Number      
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 47 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Tiến 08:03 - Mar 01, 2021

Chào bạn bạn kiểm tra kết quả nhé:


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội