Bùi Nguyễn Minh Thuý
Bùi Nguyễn Minh Thuý
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 79 lượt xem

Bài tập thực hành Phân biệt các dữ liệu dễ gây nhầm lẫn Yêu cầu Kiểm
Bài tập thực hành Phân biệt các dữ liệu dễ gây nhầm lẫn
Yêu cầu: Kiểm tra về kiểu dữ liệu trong cột C bằng hàm và xem dữ liệu
đang được định dạng như thế nào
Giá trị Hàm
kiểm tra
Định dạng đang áp dụng trong cột C
Kiểm tra xem trong cột C dữ
liệu đang được định dạng (Format Cells) như thế nào, trong thẻ Number đang
chọn Category nào. Nếu đang là Custome thì bạn ghi rõ trong phần Type nội
dung là gì
IsNumber IsText
Category Type (nếu Category là Custome)
01/06/2018 TRUE FALSE date   dd/mm/yyyy  
43252 FALSE TRUE General      
43252 TRUE FALSE General      
Ngày 22-08-2018 TRUE FALSE Custom   "Ngày"
dd-mm-yyyy
 
Ngày 22 FALSE TRUE Custom   "Ngày" dd  
12/15/2019 FALSE TRUE Custom   mm/dd/yyyy  
12/15/2019 TRUE FALSE Custom   mm/dd/yyyy  
097 252 1234 FALSE TRUE General      
097 252 1234 TRUE FALSE Custom   000 000 0000  
12.153.184 TRUE FALSE Number      
12.153.184 TRUE FALSE Number      
Lưu ý:
Khi kiểm tra bản chất dữ
liệu cần sử dụng hàm kiểm tra
hoặc nhìn trên thanh
Formula Bar
Việc định dạng làm thay
đổi cách hiển thị dữ liệu nhưng không thay đổi bản chất của dữ liệu trong ô
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 79 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Bùi Nguyễn Minh Thuý 11:06 - Jun 11, 2021

Chào bạn bạn đang có vướng mắc ở đâu vậy bạn?

Vỗ tay vỗ tay
Bùi Nguyễn Minh Thuý 13:06 - Jun 11, 2021

Nhờ thầy kiểm tra lại

Vỗ tay vỗ tay
Bùi Nguyễn Minh Thuý 13:06 - Jun 11, 2021

Chào bạn, bạn kiểm tra nhé


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội