Cách hạch toán chia lợi nhuận sau thuế cho các cổ đông

Nội dung được viết bởi Trần Linh Chi

Chia lợi nhuận sau thuế cho các cổ đông là công việc được doanh nghiệp tiến hành sau mỗi kỳ quyết toán thuế. Việc này có ảnh hưởng nhiều tới các nghiệp vụ của kế toán trong doanh nghiệp. Vậy, kế toán viên cần lưu ý những điều gì về lợi nhuận sau thuế? Và làm thế nào để hạch toán chia lợi nhuận sau thuế cho các thành viên? Hãy cùng Gitiho tìm hiểu trong bài viết này nhé!

Những vấn đề về chia lợi nhuận sau thuế kế toán viên cần lưu ý

Phần lợi nhuận sau thuế không phải 100% sẽ được chia cho toàn bộ số cổ đông trong công ty, mà còn sử dụng để trích nộp vào các quỹ trong doanh nghiệp. Bởi vậy, kế toán cần lưu ý một số vấn đề sau đây để hiểu rõ về lợi nhuận sau thuế:

 • Lợi nhuận sau thuế được sử dụng để bù lỗ của các năm trước trong trường hợp số lỗ đó đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế (nếu còn đủ điều kiện bù)
 • Sử dụng để chia lãi cho các thành viên góp viên liên kết theo quy định của hợp đồng nếu có
 • Trích 10% lợi nhuận sau thuế vào quỹ dự phòng tài chính của doanh nghiệp. Tối đa số dư của quỹ này là 25% vốn điều lệ.

Xem thêm: Kế toán bán hàng: Ghi nhận doanh thu, hạch toán & phản ánh giá vốn

 • Lợi nhuận sau thuế được sử dụng để trích lập các quỹ đặc biệt từ lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ đã được nhà nước quy định (đối với công ty đặc thù mà pháp luật quy định phải trích lập)
 • Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi đã lập các quỹ theo quy định dưới đây sẽ được phân phối theo tỷ lệ giữa vốn nhà nước đầu tư tại công ty và vốn công ty tự huy động bình quân trong năm. Chi tiết như sau:
  • Trích tối thiểu 30% vào quỹ đầu tư phát triển của công ty
  • Trích tối đa 5% vào quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty. Mức trích không quá 500 triệu đồng (đối với công ty có Hội đồng quản trị); không quá 200 triệu đồng (đối với công ty không có Hội đồng quản trị) với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn nhà nước tại công ty phải lớn hơn hoặc bằng tỷ suất lợi nhuận kế hoạch
  • Phần còn lại phân phối vào quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty
loi-nhuan-sau-thue

Cách hạch toán chia lợi nhuận sau thuế

Kế toán hạch toán ghi sổ nghiệp vụ chia lợi nhuận sau thuế như sau: 

Kết chuyển lãi trong kỳ

Ghi:

 • Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
 • Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (4212)

Chia lợi nhuận cho các thành viên góp vốn

Ghi:

 • Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
 • Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388)

Khi trả tiền cổ tức cổ phiếu ưu đãi cho các cổ đông, ghi:

 • Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388)
 • Có TK 111, 112,….. (Số tiền thực trả)

Xem thêm: Cách lập Sổ chi tiết các tài khoản theo Thông tư 133 trên Excel

Tạm trích quỹ dự phòng tài chính trong năm

Ghi:

 • Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
 • Có TK 418 - Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
 • Có TK 353 - Qũy khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534)

Vào cuối năm, kế toán xác định số tiền trích thêm từ các quỹ, ghi:

 • Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
 • Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
 • Có TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh

Ghi:

 • Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
 • Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh
Cách hạch toán chia lợi nhuận sau thuế cho các cổ đông

Tổng kết

Trên đây là những vấn đề mà kế toán cần chú ý khi chia lợi nhuận sau thuế cho các cổ đông sau mỗi kỳ thuế. Bên cạnh đó, kế toán viên cần nắm các hạch toán đúng nghiệp vụ chia lợi nhuận sau thuế, tránh thiếu sót và nhầm lẫn. 

Bên cạnh các kiến thức về hạch toán chia lợi nhuận sau thuế, để trở thành một kế toán viên chuyên nghiệp, bạn có thể tham khảo những kiến thức chuyên sâu khác về kế toán như định khoản các nghiệp vụ; các bút toán kết chuyển, hạch toán, quyết toán; chuẩn bị, lập và kiểm tra các chứng từ.... trong khóa học "Thực hành kế toán tổng hợp A- Z" để vững kiến thức, tự tin trở thành kế toán viên của bất kỳ doanh nghiệp nào. 

Hiện gói hội viên đang được ưu đãi giảm 200K. Chỉ với 182K/ tháng - Học hơn 500 khóa bất kỳ tại Gitiho! Nhấn vào banner bên dưới để tìm hiểu thêm!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông