Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS và Chuẩn mực báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS

Nguyễn Thanh Xuân
Nguyễn Thanh Xuân
Feb 05 2021

Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS là những hệ thống tiêu chuẩn trong nghiệp vụ kế toán, tài chính mà chắc hẳn ai trong ngành cũng đều nghe đến, thậm chí sử dụng đến. Trong bài viết này, Gitiho.com sẽ chia sẻ kỹ hơn tới các bạn về hệ thống của hai Chuẩn mực trong kế toán này.

Đăng ký ngay khóa học Nhập môn kế toán tài chính theo chuẩn Quốc tế IFRS

Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS

Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS là gì?

Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS là viết tắt của cụm từ International Accounting Standarts. 

Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS là một bộ quy định và các hướng dẫn bao gồm những tiêu chuẩn, nguyên tắc và khung khổ trong phương pháp kế toán. Được dùng để áp dụng cho tất cả các vùng pháp lý, quốc gia trên toàn Thế giới nhằm mang đến một khuôn mẫu, nền tảng và ngôn ngữ chung cho các quốc gia trong việc trình bày và lập báo cáo tài chính. 

Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS và Chuẩn mực báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS

Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS là một hệ thống chuẩn mực cũ được ban hành bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IASB. Hệ thống Chuẩn mực này hiện đang được sử dụng rất phổ biến trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam. 

Danh sách Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS

Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS bao gồm một bộ quy định gồm 41 Chuẩn mực. Bảng dưới đây sẽ liệt kê các Chuẩn mực này


Chuẩn mựcTên Tiếng AnhTên Tiếng Việt
IAS 1Presentation of Financial Statements
Trình bày Báo cáo tài chính
IAS 2 
 Inventories
Hàng tồn kho
IAS 3 
Consolidated Financial Statements
Báo cáo tài chính hợp nhất
IAS 4 
Depreciation Accounting
 Kế toán khấu hao tài sản
IAS 5
Information to Be Disclosed in Financial Statements
Thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính
IAS 6
 Accounting Responses to Changing Prices
Xử lý kế toán đối với thay đổi về giá
IAS 7
Statement of Cash Flows
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
IAS 8
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
Chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán, và sai sót
IAS 9
Accounting for Research and Development Activities
Kế toán đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển.
IAS 10
Events After the Reporting Period
Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
IAS 11
Construction Contracts
Hợp đồng xây dựng
IAS 12
Income Taxes
Thuế thu nhập doanh nghiệp
IAS 13
Presentation of Current Assets and Current Liabilities
Trình bày các khoản Tài sản lưu động và Nợ ngắn hạn Không dựa trên IAS 13
IAS 14
Segment Reporting
Báo cáo bộ phận
IAS 15
Information Reflecting the Effects of Changing Prices
Thông tin phản ánh ảnh hưởng của thay đổi giá
IAS 16
Property, Plant and Equipment
Tài sản cố định hữu hình
IAS 17
Leases
Thuê tài sản
IAS 18
Revenue
Doanh thu
IAS 19
Employee Benefits
Lợi ích nhân viên
IAS 20

Accounting for Government Grants and

Disclosure of Government Assistance

Kế toán đối với các khoản tài trợ của Chính phủ

và trình bày các khoản hỗ trợ của Chính phủ

IAS 21
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
IAS 22
Business Combinations
Hợp nhất kinh doanh
IAS 23
Borrowing Costs
Chi phí đi vay
IAS 24
Related Party Disclosures
Thông tin về các bên liên quan
IAS 25
Accounting for Investments
Kế toán các khoản đầu tư
IAS 26
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
Kế toán và báo cáo về kế hoạch hưu trí
IAS 27
Consolidated and Separate Financial Statements
Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất
IAS 28
Investments in Associates
Đầu tư vào công ty liên kết
IAS 29
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Báo cáo tài chính trong điều kiện siêu lạm phát
IAS 30

Disclosures in the Financial Statements of

Banks and Similar Financial Institutions

Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng

và các tổ chức tài chính tương tự

IAS 31 
Interests In Joint Ventures
Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh
IAS 32
Financial Instruments: Presentation
Công cụ tài chính: Trình bày và công bố
IAS 33
Earnings Per Share
Lãi trên cổ phiếu
IAS 34
Interim Financial Reporting
Báo cáo tài chính giữa niên độ
IAS 35
Discontinuing Operations
Các bộ phận không còn tiếp tục hoạt động
IAS 36 
Impairment of Assets
Tổn thất tài sản
IAS 37
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
IAS 38
Intangible Assets
Tài sản vô hình
 IAS 39
Financial Instruments: Recognition and Measurement
Công cụ tài chính
IAS 40
Investment Property
Bất động sản đầu tư
IAS 41
Agriculture
 Nông nghiệp

Tính đến nay, chỉ còn 34 trong số 41 Chuẩn mực này còn hiệu lực. Một số chuẩn mực đã được loại bỏ do không còn phù hợp với tình hình kinh tế của thế giới hiện nay hoặc do những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện những Chuẩn mực này. 

Xem thêm: Một vài thuật ngữ quan trọng trong kế toán cho người mới bắt đầu

Hệ thống Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS là gì?

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS là viết tắt của cụm từ International Financial Reporting Standarts.

IFRS là một bản cập nhật đầy đủ, hiện đại và phù hợp hơn của Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS trong tình hình nền kinh tế thế giới hiện nay. Vì vậy, Chuẩn mực IFRS cũng có vai trò trong việc tạo ra một khuôn mẫu, tiếng nói chung cho công tác kế toán tài chính của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Giúp cho các doanh nghiệp đa quốc gia và các doanh nghiệp từ các nước khác nhau có thể cùng làm việc, so sánh, đối chiếu trên cùng một mẫu báo cáo tài chính chung. Điều này cũng sẽ giúp làm gia tăng sự chuyên nghiệp, tính minh bạch, trách nhiệm của các doanh nghiệp khi hợp tác với nhau.

Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS và Chuẩn mực báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS

Hiện nay, đã có tới 144 khu vực pháp lý từ các quốc gia trên thế giới áp dụng bắt buộc Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS trong việc ghi chép và lập báo cáo tài chính. Việt Nam cũng đã bắt đầu áp dụng những Chuẩn mực cơ bản, phù hợp với đặc thù kinh tế của mình. Tuy chưa được sử dụng phổ biến, nhưng với việc các công ty, doanh nghiệp lớn nhất cả nước bắt đầu áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS trong thời gian sắp tới, thì có thể thấy mô hình này sẽ dần trở nên phổ biến và thay thế dần Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS mà các doanh nghiệp đang sử dụng.

Để hiểu chi tiết hơn về Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS cũng như vai trò và các cơ hội mà Chuẩn mực IFRS mang lại cho ngành kế toán tài chính Việt Nam, mời các bạn đọc bài viết đầy đủ về IFRS sau:
IFRS là gì ? Tại sao Kế toán hiện đại cần có IFRS ? Cơ hội việc làm của Kế toán IFRS

Danh sách Hệ thống Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS

Cho đến nay, có 17 Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS đang được áp dụng cho phương pháp báo cáo tài chính trên toàn thế giới. Chi tiết các Chuẩn mực này sẽ được liệt kê dưới bảng sau:


Chuẩn mựcTên Tiếng AnhTên Tiếng Việt
IFRS 1
First-time Adoption of International Financial Reporting Standards 
Lần đầu áp dụng IFRS 
IFRS 2
Share-based Payment
Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu 
IFRS 3 
Business Combinations 
Hợp nhất kinh doanh
IFRS 5 
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động không liên tục
IFRS 6 
Exploration for and Evaluation of Mineral Assets 
Thăm dò và đánh giá tài sản nguyên khoáng sản 
IFRS 7 
Financial Instruments: Disclosures 
Công cụ tài chính: Trình bày
IFRS 8 
Operating Segments
Bộ phận kinh doanh 
IFRS 9 
Financial Instruments
Công cụ tài chính 
IFRS 10 
Consolidated Financial Statements
Báo cáo tài chính hợp nhất
IFRS 11 
Joint Arrangements
Thoả thuận liên doanh
IFRS 12 
Disclosure of Interests in Other Entities
Thuyết minh về lợi ích trong các đơn vị khác 
IFRS 13 Fair Value Measurement
Xác định giá trị hợp lý
IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts
Các khoản hoãn lại theo luật định
IFRS 15 
Revenue from Contracts with Customers 
Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng 
IFRS 16 
Leases
Thuê tài sản 
IFRS 17 
Insurance Contracts
Hợp đồng bảo hiểm 


Như vậy qua bài viết này, Gitiho.com đã chia sẻ tới các bạn về Hệ thống của Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS. Hi vọng các bạn đã hiểu thêm về hai hệ thống này.

Đừng quên theo dõi chúng mình mỗi ngày để đọc thêm những bài viết bổ ích khác nhé

Đọc thêm các bài viết hay của chúng mình tại đây
IFRS là gì ? Tại sao Kế toán hiện đại cần có IFRS ? Cơ hội việc làm của Kế toán IFRS
Kế toán cho người mới bắt đầu: Bảng Cân đối kế toán (phần 1)
12 NGUYÊN LÝ CĂN BẢN TRONG KẾ TOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

Bài viết liên quan

Chuyển đổi Báo cáo tài chính IFRS từ VAS

Chuyển đổi Báo cáo tài chính IFRS từ VAS

Cách trình bày báo cáo kết quả kinh doanh dựa vào mẫu B02-DNN theo thông tư 133

Cách trình bày báo cáo kết quả kinh doanh dựa vào mẫu B02-DNN theo thông tư 133

Giới thiệu các loại báo cáo tài chính trong kế toán tài chính

Giới thiệu các loại báo cáo tài chính trong kế toán tài chính

WACC là gì? Hướng dẫn tính chi phí vốn bình quân gia quyền WACC

WACC là gì? Hướng dẫn tính chi phí vốn bình quân gia quyền WACC

Sự khác biệt giữa Kế toán Tài chính và Kế toán Quản trị

Sự khác biệt giữa Kế toán Tài chính và Kế toán Quản trị

Sự khác biệt giữa Kế toán Tài chính và Kế toán Chi phí

Sự khác biệt giữa Kế toán Tài chính và Kế toán Chi phí

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông