Hướng dẫn cách dùng hàm LOOKUPVALUE trong Power BI DAX

G-Learning
20 Oct 2019

Hàm LOOKUPVALUE  là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin trong Power BI DAX. Bạn đã biết về hàm này chưa? Hãy cùng Gitiho tìm hiểu về cách sử dụng hàm LOOKUPVALUE nhé.

Tác dụng của hàm  LOOKUPVALUE

Hàm LOOKUPVALUE giúp chúng ta tìm kiếm theo một hoặc nhiều điều kiện, đồng thời trả về kết quả tại dòng mà thỏa mãn đồng thời các điều kiện đó.

Cấu trúc của hàm

Hàm có cấu trúc như sau:

LOOKUPVALUE( <Cột_Kết quả>, <Cột_Tìm kiếm>, <Giá trị cần tìm> [, <Cột_Tìm kiếm 2>, <Giá trị cần tìm 2>, … <Kết quả thay thế>] )

Tham số sử dụng

Các tham số được sử dụng trong hàm bao gồm:

 • <Cột_Kết quả> là cột chứa kết quả cần tìm. (tương ứng với câu hỏi: kết quả lấy theo cột nào?)
 • <Cột_Tìm kiếm> là cột chứa <Giá trị cần tìm> trong cùng bảng với <Cột_Kết quả> (tương ứng với câu hỏi: Tìm ở đâu?)
 • <Giá trị cần tìm> là giá trị cần dùng để tìm kiếm. <Giá trị cần tìm> có thể nằm ở bảng khác với bảng chứa <Cột_Tìm kiếm> (tương ứng với câu hỏi: Tìm cái gì?)
 • <Cột_Tìm kiếm 2>, <Giá trị cần tìm 2> là điều kiện thứ 2 hoặc nhiều hơn (nếu có). Mỗi điều kiện cần chỉ định rõ giá trị nào, tìm ở đâu. Nội dung này phải đi theo cặp, không được sót yếu tố nào.
 • <Kết quả thay thế> không bắt buộc, là kết quả dự phòng sẽ thay thế cho trường hợp không tìm được kết quả.

Kết quả trả về

Kết quả của hàm là giá trị đồng thời thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm trên cùng 1 dòng, tại vị trí cột kết quả (là giao điểm của dòng thỏa mãn tất cả các điều kiện tìm được với cột kết quả)

Một số lưu ý khi dùng hàm

Khi sử dụng hàm LOOKUPVALUE chúng ta cần lưu ý như sau:

 • Các <cột_tìm kiếm> phải nằm trong cùng 1 bảng với <Cột_Kết quả>.
 • Nếu không tìm được kết quả nào sẽ trả về Blank hoặc giá trị của <Kết quả thay thế> (nếu có xác định trong hàm)
 • Trường hợp có nhiều hơn 1 kết quả tìm được, tùy thuộc vào kết quả: Nếu giống nhau thì trả về kết quả đó, nếu khác nhau thì trả về lỗi hoặc theo giá trị của <Kết quả thay thế>

Hàm LOOKUPVALUE cho phép tìm theo nhiều điều kiện cùng lúc.

Ví dụ

Để hiểu rõ cách dùng hàm LOOKUPVALUE chúng ta xét ví dụ dưới đây:

Có 2 bảng như sau:

ham-lookupvalue-trong-power-bi-dax-1/

Các bảng này có mối quan hệ:

ham-lookupvalue-trong-power-bi-dax-2/

Để tra cứu thông tin của Địa chỉ từng chi nhánh trong bảng Bán hàng, ta có thể dùng hàm LOOKUPVALUE như sau:

Địa chỉ = LOOKUPVALUE( DanhSach[Địa chỉ], DanhSach[Chi nhánh], BanHang[Chi nhánh])

ham-lookupvalue-trong-power-bi-dax-3/

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm kiểm tra thông tin:

 • Hàm trả về giá trị tương ứng tại 1 cột trong bảng khác: Hàm RELATED
 • Hàm kiểm tra giá trị lỗi: Hàm ISERROR
 • Hàm kiểm tra giá trị có đúng là không phải dữ liệu Text hay không: Hàm ISNONTEXT
 • Hàm kiểm tra có phải dữ liệu dạng Number không: Hàm ISNUMBER

Trong thời đại 4.0 hiện nay, kỹ năng biểu diễn và phân tích dữ liệu đang ngày càng được coi trọng. Bạn hãy chủ động trang bị cho mình kỹ năng này thông qua khóa học về sử dụng Power BI TẠI ĐÂY. Hệ thống giáo dục trực tuyến Gitiho cam kết đem tới cho bạn những khóa học hay, chất lượng cao và sát với thực tế. Hãy truy cập ngay Gitiho.com để biết thêm chi tiết.

Đánh giá bài viết này

@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội