Hướng dẫn cách dùng hàm ROW trả về vị trí hàng của tham chiếu trong Excel

Đội ngũ Gitiho
21 Jan 2019

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về hàm COLUMN, trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm ROW, hàm được sử dụng để xác định vị trí hàng của tham chiếu.

Cách dùng và cú pháp hàm ROW

Hàm ROW rả về vị trí hàng của tham chiếu

Công thức của hàm ROW như sau:

=ROW(tham chiếu)

Nếu tham chiếu rỗng, ROW sẽ trả về vị trí hàng tại ô nhập công thức vào

Tham chiếu là một ô, ROW sẽ trả về vị trí hàng của ô đó

Trong trường hợp tham chiếu là một vùng, ROW sẽ trả về vị trí hàng của ô đầu tiên trong vùng đó

Lưu ý: Trong trường hợp hàm được nhập vào dưới dạng công thức mảng dọc cho một vùng, giá trị trả về sẽ tăng tiến dần tới hết vị trí dòng của vùng đó.

Ví dụ: Xác định vị trí hàng tại ô nhập công thức

Xác định vị trí hàng tại ô nhập công thức bằng hàm row

Xác định vị trí hàng của ô E4

Xác định vị trí hàng của một ô bằng hàm row

Xác định vị trí hàng của vùng B5:E10

Xác định vị trí hàng của vùng bằng hàm row

Một số ứng dụng hay của hàm ROW

Cũng như hàm COLUMN, ta có thể sử dụng hàm ROW thiết lập dãy giá trị tăng tiến theo hàng dọc.

CHỈ 7 GIỜ HỌC BÀI BẢN, TIẾP KIỆM HÀNG CHỤC NGHÌN GIỜ TRA CỨU

Ứng dụng hàm Row

Công thức trong trường hợp này, tại ô A3 là:

=$A$2*(ROW()-1)

Thật đơn giản phải không nào?

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác liên quan sau:

Hướng dẫn hàm CELL tra cứu thông tin ô trong Excel

Thiết lập Column Titles và Row Titles

Chúc các bạn học tốt!

Đánh giá bài viết này

@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội