Hướng dẫn cách so sánh và làm nổi bật các giá trị không khớp nhau trong danh sách

Nội dung được viết bởi Như Quỳnh Văn Vũ

Trong quá trình đánh giá dữ liệu, giả sử bạn cần so sánh 2 cột trong Excel và tìm ra các giá trị khớp hoặc không khớp với nhau trong Excel thì bạn sẽ làm thế nào? Trong bài viết này, Gitiho sẽ hướng dẫn các bạn cách để so sánh và làm nổi bật (highlight) các giá trị đó.

Tuyệt đỉnh Excel - Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ

Cách so sánh và làm nổi bật các giá trị khác nhau trong Excel

Hướng dẫn cách so sánh và làm nổi bật các giá trị không khớp nhau trong danh sách

Trong bảng dữ liệu trên, ta đang so sánh 2 cột trong Excel. Bằng cách sử dụng một thủ tục (Sub) với VBA trong Excel, chúng ta có thể tự động làm nổi bật các giá trị khác nhau giữa 2 danh sách này. Cách làm như sau:

  • Bước 1: Đầu Tiên, bạn hãy nhấn tổ hợp phím ALT + F11 để mở cửa sổ VBA trong Excel.
  • Bước 2: Trong cửa sổ VBA, click chọn Insert > Module > Copy và dán đoạn mã VBA sau vào trình soạn code:
Sub Dyeware()
    Dim xRg1 As Range
    Dim xRg2 As Range
    Dim xTxt As String
    Dim xCell1 As Range
    Dim xCell2 As Range
    Dim I As Long
    Dim J As Integer
    Dim xLen As Integer
    Dim xDiffs As Boolean
    On Error Resume Next
    If ActiveWindow.RangeSelection.Count > 1 Then
      xTxt = ActiveWindow.RangeSelection.AddressLocal
    Else
      xTxt = ActiveSheet.UsedRange.AddressLocal
    End If
lOne:
    Set xRg1 = Application.InputBox("Range A:", "Gitiho.com", xTxt, , , , , 8)
    If xRg1 Is Nothing Then Exit Sub
    If xRg1.Columns.Count > 1 Or xRg1.Areas.Count > 1 Then
        MsgBox " Multiple ranges or columns have been selected ", vbInformation, "Gitiho.com"
        GoTo lOne
    End If
lTwo:
    Set xRg2 = Application.InputBox("Range B:", "Kutools for Excel", "", , , , , 8)
    If xRg2 Is Nothing Then Exit Sub
    If xRg2.Columns.Count > 1 Or xRg2.Areas.Count > 1 Then
        MsgBox "Multiple ranges or columns have been selected", vbInformation, "Gitiho.com"
        GoTo lTwo
    End If
    If xRg1.CountLarge <> xRg2.CountLarge Then
       MsgBox "Two ranges must have the same numbers of cells ", vbInformation, "Gitiho.com"
       GoTo lTwo
    End If
    xDiffs = (MsgBox("Click Yes to highlight matched data, click No to highlight unmatched data ", vbYesNo + vbQuestion, "Gitiho.com") = vbNo)
    Application.ScreenUpdating = False
    xRg2.Interior.ColorIndex = xlNo
    xRg1.Interior.ColorIndex = xlNo
    For I = 1 To xRg1.Count
        Set xCell1 = xRg1.Cells(I)
        Set xCell2 = xRg2.Cells(I)
        If xCell1.Value = xCell2.Value Then
            If Not xDiffs Then
                xCell1.Interior.Color = vbRed
                xCell2.Interior.Color = vbRed
            End If
        Else
            If xDiffs Then
                xCell1.Interior.Color = vbRed
                xCell2.Interior.Color = vbRed
            End If
        End If
    Next
    Application.ScreenUpdating = True
End Sub
  • Bước 3: Nhấn F5 để chạy mã. Trong hộp thoại Gitiho.com hiện lên, chọn dữ liệu cột thứ nhất (Range A). Ta thực hiện tương tự đối với đối với cột thứ hai (Range B).

Hướng dẫn cách so sánh và làm nổi bật các giá trị không khớp nhau trong danh sách

Hướng dẫn cách so sánh và làm nổi bật các giá trị không khớp nhau trong danh sách

  • :Bước 4: Sau đó, một hộp thoại xác nhận xuất hiện. Bạn hãy click chọn:
    • NO nếu bạn muốn highlight các giá trị  KHÔNG khớp;
    • YES nếu bạn muốn highlight các giá trị khớp.

Hướng dẫn cách so sánh và làm nổi bật các giá trị không khớp nhau trong danh sách

Vậy là bạn đã sử dụng tính năng highlight trong Excel để làm nổi bật các phần dữ liệu không khớp được thể hiện dưới đây:Hướng dẫn cách so sánh và làm nổi bật các giá trị không khớp nhau trong danh sách

Tổng kết

Trên đây là hướng dẫn về cách so sánh và highlight các giá trị không khớp trong Excel. Hi vọng các bạn có thể vận dụng nó trong thực tế để làm việc hiệu quả hơn.

Gitiho chúc các bạn thành công!

Tham khảo thêm các bài viết về Excel:

Hướng dẫn cách dùng hàm index trong Excel chi tiết nhất

Hướng dẫn cách copy chỉ những giá trị hiển thị sau khi lọc trong Excel

Hướng dẫn cách sắp xếp ngày trong Excel

Hướng dẫn cách dùng hàm VLOOKUP qua các ví dụ từ cơ bản đến nâng cao

Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện: AND, OR, hàm IF lồng nhau và hơn thế

Hiện gói hội viên đang được ưu đãi giảm 200K. Chỉ với 182K/ tháng - Học hơn 500 khóa bất kỳ tại Gitiho! Nhấn vào banner bên dưới để tìm hiểu thêm!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông