Hướng dẫn cách sử dụng Hàm IF trong Excel đơn giản dễ hiểu

Đội ngũ Gitiho
03 Aug 2020

Hàm if là hàm điều kiện phổ biến trong Excel giúp người dùng xác định đầu ra của dữ liệu, thoạt nhìn bạn sẽ nghĩ nó khó dùng nhưng bài viết này của chúng tôi sẽ cho bạn thấy việc dùng Hàm if vô cùng đơn giản.

Cú pháp của Hàm IF

=If(Điều kiện, “giá trị 1”, “giá trị 2”)

Những lưu ý khi dùng Hàm if

 1. Nếu thỏa mãn điều kiện hàm sẽ trả về “giá trị 1”, ngược lại nếu không thỏa mãn sẽ nhận “giá trị 2”.
 2. Nếu “điều kiện” ở dạng chuỗi ký tự, Hàm if sẽ đánh giá mọi ký tự trong chuỗi kể cả ký tự khoảng trống.
 3. Có thể lồng nhiều Hàm if vào nhau nếu có nhiều hơn một điều kiện cần xét. Thứ tự xét điều kiện từ trái sang phải, nếu đã thỏa mãn điều kiện thứ nhất những điều kiện còn lại sẽ không được xét tới.
 4. Có thể lồng Hàm if với nhiều hàm khác để tối ưu các điều kiện như: Hàm VLOOKUP hoặc HLOOKUP để tìm kiếm dữ liệu, Hàm COUNTIF hoặc COUNTIFS để đếm các số với điều kiện cho trước, Hàm SUMIF hoặc SUMIFS để cộng các số với điều kiện cho trước,…
 5. Nếu bạn bỏ qua không nhập “Giá trị 1” hoặc “Giá trị 2” hàm sẽ hiển thị kết quả là 0

Nếu bạn có kết quả là ô trống, hãy nhập “Giá trị 1” hoặc “Giá trị 2” là “”

Ví dụ cụ thể:

Ví dụ 1: Xác định học sinh đỗ hay trượt bằng Hàm if (Sử dụng Hàm if cơ bản): 

Cho bảng điểm thi của 4 học sinh, biết rằng 5 điểm trở lên là đỗ, dưới 5 điểm thì phải thi lại. Hãy phân loại các học sinh này:

Như vậy muốn có kết quả ở ô E4 ta nhập =IF(D4>=5,”Đậu”,”Rớt”)

 • Điều kiện của chúng ta là điểm thi của học sinh (ô D4) phải bằng hoặc lớn hơn 5, trong cú pháp này là  D4>=5. 
 • Giá trị 1 của chúng ta là “Đậu”, “Giá trị 2” là “Trớt”, trong cú pháp này điểm thi của học sinh là 8 lớn hơn 5 nên thỏa mãn điều kiện ô E4 hiển thị giá trị 1 là Đậu.

Ví dụ 2: Xác định xếp loại học lực của học sinh bằng Hàm if (Sử dụng Hàm if nâng cao)

Cho bảng điểm thi của 6 học sinh, biết rằng 8 điểm trở lên là học sinh giỏi, từ dưới 8 điểm đến 6.5 là học sinh khá, dưới 5 điểm là học sinh trung bình và dưới 3.5 là học sinh yếu. Hãy xếp loại học lực các học sinh này:

Như vậy muốn có kết quả ở ô E4 ta nhập =IF(D4>=8,”Giỏi”,IF(D4>=6.5,”Khá”,IF(D4>=5,”Trung bình”,”Yếu”)))

 • Hàm if thứ 1: Điều kiện của chúng ta là điểm thi của học sinh (ô D4) nếu lớn hơn hoặc bằng 8 thì thỏa mãn điều kiện, ô E4 hiển thị là Giỏi, nếu nhỏ hơn 8 chuyển sang thực hiện hàm if thứ 2.
 • Hàm if thứ 2: Điều kiện điểm thi của học sinh (ô D4) nhỏ lớn hơn 8 và lớn hơn hoặc bằng 6.5 thì thỏa mãn điều kiện, ô E4 hiển thị là  Khá, nhỏ hơn 6.5 chuyển sang thực hiện hàm if thứ 3.
 • Hàm if thứ 3: Điều kiện điểm thi của học sinh (ô D4) nhỏ lớn hơn 6.5 và lớn hơn hoặc bằng 5 thì thỏa mãn điều kiện, ô E4 hiển thị là Trung bình, nếu nhỏ hơn 5 ô E4 hiển thị là Yếu.
 • Với những cú pháp lồng nhiều hàm chú ý đến số lượng các dấu đóng mở ngoặc.

Trên đây là những chia sẻ về cách dùng Hàm if từ cơ bản đến nâng cao. Hy vọng bài viết có thể giúp các bạn sử dụng thành thạo Hàm if trong trang tính cụ thể của mình. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các hàm trong Excel hoặc các kỹ năng văn phòng hãy đăng ký ngay khóa học online của Gitiho nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Đánh giá bài viết này
@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội