Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 407 lượt xem

Quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp

Jul 19 2022

Ngày 01/07/2022, Ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký Quyết định số 1392/QĐ-BHXH về việc ban hành quy trình tiếp nhận quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công “giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên cổng dịch vụ công quốc gia và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022.

Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo đó, có 2 hình thức tiếp nhận Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

1. Trường hợp tiếp nhận Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Cổng dịch vụ công Quốc gia

Bước 1. Người lao động truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

Bước 2. Đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (NLĐ đã có tài khoản vui lòng bỏ qua bước này).

Hình 2.1. Màn hình lựa chọn hình thức đăng ký

NLĐ có thể lựa chọn một trong các hình thức đăng ký phù hợp.

Hình 2.2. Màn hình đăng ký bằng hình thức thuê bao di động

Bước 3. Đăng nhập bằng tài khoản đã tạo

Hình 3.1. Đăng nhập bằng tài khoản (chọn Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia)

Hình 3.2. Màn hình đăng nhập

Bước 4. Nhập từ khóa “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” tại khung tìm kiếm

Hình 4.1. Giao diện Cổng Dịch vụ công quốc gia

 

Hình 4.2. Kết quả hiển thị thủ tục “giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp”

Hình 4.3. Màn hình hướng dẫn thực hiện thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 5. Chọn nộp hồ sơ trực tuyến

Hình 5. Màn hình nộp hồ sơ trực tuyến

Công dân có thể xem phí/lệ phí thực hiện thủ tục tại lựa chọn “Xem phí/Lệ phí”

Chọn mục [Nộp hồ sơ trực tuyến] tại Sở Lao động Thương binh – Xã hội tỉnh Điện Biên hoặc tại Bộ Lao động Thương binh – Xã hội.

Bước 6. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hình 6. Điền mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Điền mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Đính kèm hồ sơ: Bản chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc quy định.

Chọn gửi Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Bước 7. Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển hồ sơ đến cơ quan BHXH

Cổng Dịch vụ công Quốc gia tự động chuyển thông tin người lao động (bao gồm họ và tên, số CMND/CCCD/hộ chiếu, số sổ bảo hiểm xã hội, ngày chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc) qua hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bước 8. Kiểm tra thông tin người lao động

Sau khi nhận được thông tin của người lao động từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kiểm tra thông tin người lao động.

- Trường hợp 01: nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu không đúng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trả lại kết quả không hợp lệ (lưu ý ghi rõ nội dung không chính xác) về Cổng Dịch vụ công Quốc gia để hiển thị thông báo ngay khi người lao động gửi hồ sơ.

- Trường hợp 02: nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu trùng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, bảo hiểm xã hội phải trả lại thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, thực hiện ký số và chuyển lại cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến trung tâm dịch vụ việc làm.

- Trường hợp 03: Nếu người lao động chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội gửi lại thông báo về việc chưa chốt sổ cho cổng Dịch vụcông Quốc gia để hiển thị thông báo ngay cho người lao động khi gửi hồ sơ.

Bước 9. Duyệt hồ sơ

Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dữ liệu tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động do bảo hiểm xã hội chuyển đến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, gửi hồ sơ người lao động đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng quy định (tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thể lựa chọn phương thức trình qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc trình trực tiếp).

Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật thông tin từ chối hồ sơ có đính kèm văn bản nêu rõ lý do trên cổng Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Bước 10. Phản hồi kết quả

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển đến, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phản hồi kết quả:

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật trạng thái từ chối hồ sơ và đính kèm văn bản trả lời lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thông báo cho người lao động.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ cập nhật trạng thái Duyệt hồ sơ và đính kèm quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 02 (có ký số).

Khi hồ sơ được phê duyệt hoặc bị từ chối, hệ thống gửi thông báo qua SMS tới người lao động, đồng thời hiển thị thông tin, văn bản liên quan trên cổng Dịch vụ công Quốc Gia.

2. Trường hợp tiếp nhận Quyết định hưởng TCTN bằng văn bản giấy qua đường dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện quy trình chi trả TCTN theo quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH , cấp thẻ BHYT theo quy trình tại Quyết định số 505/QĐ-BHXH .

3. Thời hạn giải quyết: Tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được Quyết định hưởng TCTN.

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Nhân sự - Hành chính

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 407 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội