Victor Vu.
Victor Vu. PRO
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 51 lượt xem

Mình muốn phân loại điểm Final theo bảng tham chiếu bên phải Nếu total mark

Giúp mình với
Mình muốn phân loại điểm Final theo bảng tham chiếu bên phải.
Nếu total mark <50 thì là F, > 52 thì là C-, >55 thì là C...Viết hàm này kiểu gì ạ.


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 51 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Victor Vu. 11:03 - Mar 07, 2022

Bạn có thể làm hai cách:

- Cách 1: Dùng hàm IF để biện luận từng trường hợp:

IF(L5<50, "F", IF(L5<53, "C-", IF(L5<56, "C", ...)))))

Các hàm IF lồng nhau để xét hết các trường hợp có thể xảy ra.

- Cách 2: Bạn tạo 1 bảng tham chiếu theo các mốc điểm (tạo 1 bảng phụ), sau đó dùng hàm VLOOKUP hoặc LOOKUP để dò tìm, xét các giá trị điểm (trong cột L) với bảng này để xác định kết quả. Chú ý hàm VLOOKUP bạn dò tìm theo phương pháp tương đối. Cách dùng hàm VLOOKUP mình có hướng dẫn trong khóa học rồi bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội