Nguyễn Thị Minh Đức
Nguyễn Thị Minh Đức
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 399 lượt xem

Tại sao không có 1 bài tập tổng hợp cho mỗi chương để học viên hiểu

Tại sao không có 1 bài tập tổng hợp cho mỗi chương để học viên hiểu hơn?
Chương 14 không có một tí bài tập nào là sao a?
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 399 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Minh Đức 22:03 - Mar 12, 2020
Nội dung các chương thường có tính chất quan hệ với nhau, và gần như học hết toàn bộ khóa học thì mới áp dụng được vào thực tế. Trong mỗi chương mình cũng đã cố gắng đưa các trường hợp vận dụng thực tế để học viên hiểu rõ hơn cách áp dụng nội dung đó. Nhưng thường ở các chương cuối sẽ xuất hiện nhiều hơn các chương đầu.
Hiện các bài tập tổng hợp đang được thiết kế và sẽ cập nhật trong thời gian tới. Bạn vui lòng chờ nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Minh Đức 00:12 - Dec 25, 2020
Mình muốn ghi kết quả sau khi lọc bằng advanced fiter vào dòng cuối của bảng dữ liệu có được không? Nếu được thì mong các chuyên gia hướng dẫn mình viết code ạ.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Minh Đức 09:12 - Dec 25, 2020

Bạn có thể hình dung trường hợp này như sau:

- Về phương pháp hoạt động: advanced filter sẽ cần có vị trí trích xuất kết quả (vùng Copy to). vùng này bắt buộc phải có dòng tiêu đề => nếu gán dòng tiêu đề vào dòng cuối + 1 rồi chạy advanced filter thì sẽ thừa dòng tiêu đề mới thêm vào => kết quả này chưa đúng (nếu bạn làm trực tiếp)

- Cách làm gián tiếp (thường dùng, nhưng sẽ phức tạp hơn): đó là bạn tạo 1 vùng nháp, vùng đó sẽ trích xuất kết quả advanced filter. Trong vùng nháp này bạn sẽ:

+ Có dòng tiêu đề làm nơi trích xuất kết quả (vùng copy to, ví dụ là dòng 1, từ cột A tới cột F)

+ Chạy lệnh advanced filter => có kết quả

+ Tìm dòng cuối của vùng kết quả thu được bởi advanced filter (ví dụ tìm được dòng 200)

=> Khi đó bạn sẽ có vùng A2:F200 chính là nội dung thu được bởi advanced filter trong vùng nháp.

=> Sao chép vùng này vào vị trí dòng cuối + 1 tại bảng dữ liệu (cách làm giống như sao chép từ 1 vùng sang 1 vùng).

Yêu cầu:

+ Xác định phạm vi vùng cho dữ liệu: KhoangCach = dongcuoi_AdF - dongTieuDe_AdF 'Lay dong 200 - dong tieu de

+ Nơi cho dữ liệu: bangNhap.Range("A2:F" & dongcuoi_AdF)

+ Xác định phạm vi vùng nhận dữ liệu: BangDuLieu.Range("A" & dongcuoi_DuLieu + 1 & ":F" & dongcuoi_DuLieu + KhoangCach)

=> Nơi nhận.Value = Nơi cho.Value

Bạn phát triển code theo hướng dẫn trên nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông