Đỗ Anh Ngọc
Đỗ Anh Ngọc
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 416 lượt xem

sub in_phieu_luong()Dim lr As Longlr = Sheet2Range("A" & RowsCount)End(xlUp)RowDim fr As Longfr

sub in_phieu_luong()
Dim lr As Long
lr = Sheet2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Dim fr As Long
fr = 6
Dim i As Long
For i = fr To lr
If Sheet2.Range("A" & i) = Sheet3.Range("I2").Value Then
Sheet3.Range("F6").Value = Sheet2.Range("E" & i).Value
Sheet3.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$F$29"
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
IgnorePrintAreas:=False
End If
Next i
End Sub
Em làm lệnh như này khi thực hiện không báo lỗi, nhưng dữ liệu không được như yêu cầu, dữ liệu ở sheet Data_TienLuong bị xáo trộn và các file được in ra bị lỗi hoặc không có nội dung. Mong thầy chữa hộ em ạ!
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 416 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Anh Ngọc 11:04 - Apr 16, 2020
Đỗ Anh Ngọc 20:04 - Apr 16, 2020
Dòng cuối phải tìm theo sheet3 (Data_TienLuong) nhé. Bạn đang bị nhầm giữa 2 Sheet, do đó câu lệnh chạy không đúng
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông