Trần Quỳnh Trâm
Trần Quỳnh Trâm
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 252 lượt xem

Thầy cho e hỏi ở phần bài giải in phiếu lương e thấy có câu dong_BD

Thầy ơi cho e hỏi ở phần bài giải in phiếu lương e thấy có câu 

dong_BD = Application.WorksheetFunction.Match(Sheet2.Range("I2"), Sheet3.Range("A6:A105"), 0) + 5

thầy giải thích hộ e về WorksheetFunction với ạ, vì e thấy báo lỗi run time 1004, không thể Match được với WorksheetFunction này.

Mong thầy giúp e, e cảm ơn.

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 252 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Quỳnh Trâm 09:08 - Aug 24, 2020

Chào bạn WorksheetFunction  là những hàm mà excel hỗ trợ sẵn ở đây hàm match trong excel viết như thế nào thì trong vba viết tương tự như vậy

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội