Nguyễn Thư
Nguyễn Thư
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 317 lượt xem

hướng dẫn tìm dòng đầu và dòng kết thúc của phạm vi bảng dữ liệu

Thầy hướng dẫn tìm dòng đầu và dòng kết thúc của phạm vi bảng dữ liệu Data_TienLuong theo tháng được chọn với ạ
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 317 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thư 22:04 - Apr 23, 2020
Dòng đầu bạn tìm bằng hàm Match
Dòng cuối = Dòng đầu + Countif(...) - 1
Trong đó hàm Countif là:
- Điều kiện tìm là theo tháng
- Phạm vi tìm là cột Tháng trong Data_tienluong
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông