Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Thanh Liêm
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 219 lượt xem

hướng dẫn giúp cách nào để khi in bảng lương hàng loạt thì excel tự lấy

Nhờ thầy hướng dẫn giúp em làm cách nào để khi in bảng lương hàng loạt thì excel tự lấy tên hoặc mã số nhân viên để gán cho tên file. Em cảm ơn ạ,
Em gửi link file bài tập in phiêu lương đã làm:
https://1drv.ms/x/s!Ak1zRWUPDraBgeEER...
Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 219 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Liêm 10:06 - Jun 08, 2020
Bạn chú ý các dòng code sau:
'1. Xác định biến cho đối tượng folderPicker
Set xFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
'2. Xác định đường dẫn tới thư mục được chọn - nơi để chứa file cần lưu
xFolder = xFileDlg.SelectedItems(1)
'3. Xác định tên file sẽ lưu (ví dụ ở ô A1 trong Sheet1)
xFile = xFolder + "\" + Sheet1.Range("A1").Value + ".pdf"
'4. Lệnh lưu file ra định dạng PDF (có thể thay bằng lệnh save as)
xSht.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=xFile, Quality:=xlQualityStandard
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Liêm 12:06 - Jun 10, 2020
Em cũng dùng các đoạn code như trên nhưng VBA báo lỗi Variable. Em gửi file, thầy check giúp e ah.
https://drive.google.com/file/d/1eeWF...
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Liêm 15:06 - Jun 10, 2020
@Phạm Phúc Thịnh: Mình đã làm được theo hướng dẫn của thầy. Mình gửi bạn link download code mình xem qua và fix lỗi trên file của bạn trong link kèm theo nhé =>. https://1drv.ms/x/s!Ak1zRWUPDraBgeJMG...
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thanh Liêm 15:06 - Jun 10, 2020
@Nguyễn Thanh Liêm: Cảm ơn bạn nhé! Mình đã hiểu. :)
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội