Nguyễn Thế Trung
Nguyễn Thế Trung
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 325 lượt xem

Trong Sub "Tao_WB_03" biến "MyPath" được khởi tạo nhưng lại không được sử

Trong Sub "Tao_WB_03", biến "MyPath" được khởi tạo nhưng lại không được sử dụng trong phần code còn lại, tại sao phải tạo biến đó vậy giảng viên?
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 325 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thế Trung 22:03 - Mar 12, 2020
thường MyPath là biến đại diện cho đường dẫn tới 1 thư mục. Do đường dẫn có thể thay đổi liên tục trong quá trình sử dụng máy tính, nên ta dùng phương pháp chọn đường dẫn và gán 1 biến đại diện cho đường dẫn đó. Khi viết code chỉ cần viết theo biến đã khai báo.
Mỗi khi làm việc với file trong thư mục đều có 1 thói quen là khai báo 2 biến: đường dẫn + tên file. Còn tùy tình huống sẽ sử dụng cho hợp lý
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thế Trung 08:05 - May 14, 2020
"Khi viết code chỉ cần viết theo biến đã khai báo" - trong ví dụ này ngắn cho nên chưa cần sử dụng tới biến MyPath hả Gitiho?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thế Trung 21:05 - May 14, 2020
Đúng rồi. Bạn học tiếp các bài sau sẽ thấy rõ hơn vấn đề này.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội