Lý Minh Triết
Lý Minh Triết
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 380 lượt xem

MsgBox SelectedItems(1) số 1 trong cấu trúc Seleecteditems là mặc định file được

MsgBox .SelectedItems(1) cho em hỏi số 1 trong cấu trúc Seleecteditems là mặc định file được chọn đầu tiên hả thầy?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 380 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lý Minh Triết 09:04 - Apr 28, 2020
Chào bạn, có phải bạn muốn chọn nhiều tệp không? bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây:
https://docs.microsoft.com/en-us/offi...
thuộc tính .AllowMultiSelect = True chọn nhiều file..
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội