Trần Văn Soái
Trần Văn Soái
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 140 lượt xem

có thể giải thick thêm cho e ý nghĩa của selecteditems(1) đk k ah Vì e dùng

Thầy có thể giải thick thêm cho e ý nghĩa của selecteditems(1) đk k ah. Vì e dùng code workbooks.add.application.filedialog(msofiledialogsaveas).show đã lưu và hiện cửa sổ lưu file lên rùi ah

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 140 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Văn Soái 22:04 - Apr 04, 2021

Chào bạn  selecteditems(1)  nghĩa là chọn file đầu tiên

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội