Trần Văn Soái
Trần Văn Soái
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 150 lượt xem

Sub taomoi() Dim a As Workbook Dim b As Workbook Set b = ThisWorkbook Set a = Workbooksd

Sub taomoi()
Dim a As Workbook
Dim b As Workbook
Set b = ThisWorkbook
Set a = Workbooks.Add
a.Sheets(1).Range("a1:a6").Value = b.Sheet1.Range("f1:f6").Value
a.Sheets(1).Range("b1:b6").Value = b.Sheet1.Range("g1:g6").Value
a.Sheets(1).Range("c1:c6").Value = b.Sheet1.Range("i1:i6").Value
Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs).Show
a.SaveAs Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker).SelectedItems(1)
End Sub
thầy xem hộ e chạy thì báo lỗi 438 với ah
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 150 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Văn Soái 09:04 - Apr 16, 2021

Khi viết b.Sheet1.Range("f1:f6").Value có chứa cả workbook và worksheet thì bạn không được viết worksheet dưới dạng code-name như trên.

Phải viết ở dạng sheet-name hoặc số thứ tự của sheet

như thế này là viết đúng a.Sheets(1).Range("a1:a6").Value

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội