Nguyễn Thế Trung
Nguyễn Thế Trung
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 254 lượt xem

Em đã thử bỏ đi việc khai báo biến "MyPath" thì chức năng của Sub vẫn hoạt

Em đã thử bỏ đi việc khai báo biến "MyPath" thì chức năng của Sub vẫn hoạt động bình thường.
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 254 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thế Trung 15:03 - Mar 11, 2020
Chào bạn do bạn chưa bật Option Explicit sự kiện này lên
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thế Trung 22:03 - Mar 12, 2020
Không nên bỏ qua việc khai báo biến để tránh những lỗi sai khác có thể phát sinh sau này.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội