Phạm Phúc Thịnh
Phạm Phúc Thịnh
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 251 lượt xem

Em chạy đoạn code này Sub Tao_workbook_moi()Dim wba As Workbook wba = WorkbooksdEnd

Em chạy đoạn code này:

Sub Tao_workbook_moi()
Dim wba As Workbook
wba = Workbooks.Add
End Sub

thì vẫn mở được 1 workbook mới nhưng VBA lại báo lỗi là: Run-time error '91': Object Variable or With block Variable not set. Mong Thầy giải thích giúp e ạ!
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 251 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Phúc Thịnh 16:06 - Jun 02, 2020
chào bạn bạn thử nhé.
Option Explicit
Sub Tao_workbook_moi()
Workbooks.Add
End Sub
hoặc
Option Explicit
Sub Tao_workbook_moi()
Dim wb As Workbook
Set wb = Workbooks.Add
Set wb = Nothing
End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Phúc Thịnh 09:06 - Jun 03, 2020
Vâng! Em đã biết lỗi sai rồi ạ! E Cảm ơn ạ!
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Phúc Thịnh 10:06 - Jun 03, 2020
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng gitiho, bạn có thể đưa ra ý kiến để gitiho có bài viết, bài giảng được tốt hơn được không?
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội