Nguyễn Thế Trung
Nguyễn Thế Trung
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 430 lượt xem

Trong file bài giảng [ĐỐI TƯỢNG RANGE 3 Code tìm dòng cuối Hàm tìm dòng cuối

Trong file bài giảng [ĐỐI TƯỢNG RANGE - 3. Code tìm dòng cuối - Hàm tìm dòng cuối (Lastrow)], giảng viên có giới thiệu hàm tìm dòng cuối theo Cells và theo Range , em thắc mắc tại sao không có tham số về workbook ở trong hàm?

Em có thử thêm tham số workbook vào nhưng đều bị báo lỗi. Mong giảng viên giải thích giúp em.
Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 430 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thế Trung 18:03 - Mar 15, 2020
khi viết dòng cuối có gắn với workbook thì thường bạn phải sử dụng phương pháp gán biến cho workbook.
Dim wb_01 as Workbook
set wb_01 = Thisworkbook 'Hoặc workbook khác thì cần chỉ rõ là workbook nào
Dim DongCuoi as long
DongCuoi = wb_01.Sheets(...).Range(....).End(xlUp).Row
Chỗ này bạn xem kỹ lại bài tập gộp dữ liệu từ nhiều Workbook vào 1 workbook để biết cách viết đúng với đối tượng workbook
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thế Trung 18:03 - Mar 15, 2020
Đúng là code tìm dòng cuối cần xác định rõ cả workbook nào, sheet nào, dựa theo cột nào.
Nhưng vì phần Range mình trình bày trước nên mình chưa nhắc tới việc viết đủ cả sheet, workbook để tránh bị rối.
Bạn tham khảo cách viết đúng trong câu trả lời bên dưới nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thế Trung 22:05 - May 10, 2020
Cho em hỏi trường hợp dùng lệnh mở file nhưng tại cửa sổ chọn wb thì không hiện các wb em đã lưu sẵn là vì sao ạ em dùng excel 2003 các file nguồn đều dạng .xls
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thế Trung 20:05 - May 11, 2020
bạn để đuôi file cần tìm là dạng .xls*
Chú ý có dấu sao ở cuối
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông