Nguyễn Thư
Nguyễn Thư
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 350 lượt xem

khi chạy đến codeFor i = 1 To selecteditemscount Thì báo lỗi " invalid or unqualified

Thầy ơi khi chạy đến code
For i = 1 To .selecteditems.count
Thì báo lỗi " invalid or unqualified reference"
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 350 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thư 02:04 - Apr 17, 2020
trước khi viết .selecteditems.count bạn cần phải xác định FileDialog trước, đặt cả câu lệnh trong cấu trúc With Application.FileDialog
(bạn chú ý những vị trí của dòng có With và End With)
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội