Nguyễn Trung
Nguyễn Trung
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 261 lượt xem

VD dữ liệu ở 1 book nào đó không được lưu ở sheet1 mà lại ở sheet 23nào

VD dữ liệu ở 1 book nào đó không được lưu ở sheet1 mà lại ở sheet 2-3...nào đó thì câu lệnh ở đây sẽ như nào nhỉ. Ad có thể giải thích được k
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 261 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trung 22:04 - Apr 03, 2020
bạn kiểm tra trong code đó khi lưu nội dung có ghi rõ là Sheet nào, vùng nào không?
Ví dụ: Sheet1.Range("A1:B1").Value =... tức là lưu nội dung tại Sheet1, vùng ô A1:B1
Nhưng nếu chỉ có Range("A1:B1").Value = ... thì chỉ nói tới vùng A1:B1 thôi, không cụ thể sheet nào, khi đó VBA sẽ hiểu là tại Sheet đang được Activate (xem lại bài học trong chương 7 mình có giải thích rõ vấn đề này)
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội