Nguyễn Minh Hào
Nguyễn Minh Hào
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 311 lượt xem

Làm sao để làm danh sách trong combobox phụ thuộc vào nhau và tìm kiếm có gợi

Làm sao để làm danh sách trong combobox phụ thuộc vào nhau và tìm kiếm có gợi ý như google vậy thầy. Ví dụ combobox1 là tỉnh bình định thì combobox2 sẽ trả về danh sách các huyện ở tỉnh bình định
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 311 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh Hào 22:08 - Aug 15, 2020

sao không thấy trả lời vậy mọi người?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông